0378369593

Mẫu giấy đề nghị in sao kê ngân hàng Vietcombank

Mẫu giấy đề nghị in sao kê ngân hàng Vietcombank là bản sao chi tiết các giao dịch phát sinh của khách hàng. Để biết mẫu giấy đề nghị in sao kê ngân hàng VietcomBank như thế nào, hãy theo dõi bài viết sau.

Mẫu giấy đề nghị in sao kê ngân hàng VietcomBank

TẢI XUỐNG

Mẫu giấy đề nghị in sao kê tài khoản ngân hàng chính là mẫu đơn mà cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp viết để gửi tới ngân hàng. Thông qua mẫu đơn này, ngân hàng có thể ghi nhận được những thông tin của cá nhân, tổ chức về nguyện vọng in sao kê các giao dịch phát sinh trên tài khoản.

Bên cạnh đó, đơn xin in sao kê còn là căn cứ để ngân hàng xem xét và thực hiện in sao kê theo quy định của pháp luật.

Nhìn chung mẫu giấy đề nghị in sao kê ngân hàng VietcomBank cũng như đơn xin in sao kê tài khoản của các ngân hàng hiện nay sẽ bao gồm các nội dung sau đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———

…ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN IN SAO KÊ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

(V/v: Sao kê tài khoản ngân hàng số ….. của …. tại Ngân hàng … Chi nhánh ……..)

Kính gửi: NGÂN HÀNG ……

NGÂN HÀNG…. CHI NHÁNH ……

Tôi là: …… Sinh ngày: ……

CMND số: ……. cấp ngày … tại ……..

HKTT tại: …

Chỗ ở hiện nay tại: ……

Là Chủ tài khoản ngân hàng số: …. tại Ngân hàng …. Chi nhánh …

Hiện nay, vì lý do ……(Nêu lý do cần xin sao kê tài khoản)

Ví dụ: trong khoảng thời gian từ tháng …../2022 – tháng ……/2022, do tài khoản của tôi phát sinh nhiều hoạt động giao dịch, mà bản thân tôi đến nay không thế nhớ rõ chính xác. Đến nay, tôi có kiểm tra lại tài chính cá nhân và muốn biết được các giao dịch qua ngân hàng của mình trong thời gian đó.

Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị quý Ngân hàng cho phép tôi được in sao kê tài khoản ngân hàng của mình trong khoảng thời gian từ …… đến …

Tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật và cam kết sử dụng bản sao kê đúng mục đích.

Kính mong Quý Ngân hàng tạo điều kiện giúp đỡ.

Trên đây là mẫu giấy đề nghị in sao kê ngân hàng VietcomBank cũng như tại các ngân hàng khác tại Việt Nam. Hy vọng qua bài viết MHBS, khách hàng sẽ biết cách viết đơn xin in sao kê tài khoản sao cho đầy đủ và chính xác nhất.

Xem thêm: